Met woorden
aan vleugels gebonden
met voeten
van schoenen verlost
jubelt zij
danst zij
lustig
haar binnenste kind
Reikt zij
naar zilverlicht
Viert zij
haar teugels
haar onbegrensde
leven
De vrijheid
#Sofie #5Mei #2015