Ooit zal de stilte
haar luiken openen
Voorzichtig met tippende teen
over de drempel
zal zij haar bloemen strooien
Zal haar ziel
zich ontplooien
In veilige haven
zal zij zich
aan ontluikende nieuwsgierigheid
laven
en loslaten, haar keten
van wat ooit was
maar nooit mag worden vergeten
#Sofie #voorjaar #2015